Công nghệ và chứng nhận

Công nghệ và chứng nhận

MÁY MÓC THIẾT BỊ DÙNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Phòng Hóa Nghiệm được trang bị các máy móc hiện đại, tối tân có khả năng kiểm tra các tính chất lý hóa của dầu nhờn theo tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với quy chuẩn Việt Nam, phân tích các thông số nguyên liệu cũng như thành phẩm của dầu nhờn.

CÔNG NGHỆ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỘC QUYỀN

Công nghệ pha chế dầu nhờn tiên tiến với nguồn nguyên liệu chọn lọc từ các nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Giấy chứng nhận Iso 9001: 2015
Giấy chứng nhận Iso 9001: 2000
Giấy chứng nhận dầu nhờn động cơ đốt trong
Giấy chứng nhận dầu nhờn động cơ đốt trong
Giấy chứng nhận dầu nhờn động cơ đốt trong
Giấy chứng nhận dầu nhờn động cơ đốt trong lần 2
Giấy chứng nhận dầu nhờn động cơ đốt trong lần 2
Giấy chứng nhận dầu nhờn động cơ đốt trong lần 2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM