Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:

DURAPOWER FLUSHING
Độ nhớt động học ở 40ºC, cStASTM D44524
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºCASTM D92200
Nhiệt độ rót chảy, ºCASTM D97-15
Tỉ trọng ở 15.6ºC, Kg/lASTM D12980.868

Đây là số liệu tiêu biểu, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít

5/5 - (1 bình chọn)